• (076)-833-52-27
 • kontakt@eyeprotect.pl
 • 4

  sty

  2022

O nerwie wzrokowym

Nerw wzrokowy, przypominające kabel zgrupowanie włókien nerwowych, łączy i przekazuje informacje wzrokowe z oka do mózgu. Nerw wzrokowy składa się głównie z aksonów komórek zwojowych siatkówki (RGC). W ludzkim oku nerw wzrokowy odbiera sygnały świetlne z około 125 milionów komórek fotoreceptorowych (znanych jako pręciki i czopki) za pośrednictwem dwóch typów neuronów pośrednich, komórek dwubiegunowych i amakrynowych. W mózgu nerw wzrokowy przekazuje sygnały wzrokowe do bocznego jądra genitalnego (LGN), gdzie informacje wzrokowe są przekazywane do kory wzrokowej mózgu, która przekształca impulsy obrazowe w widziane przez nas obiekty.

W tkankach siatkówki oka, ponad 23 typy RGCs różnią się znacznie pod względem morfologii, połączeń i odpowiedzi na stymulację wzrokową. Te transmitujące bodźce wzrokowe RGCs są komórkami neuronowymi. Wszystkie one mają wspólne cechy definiujące:

 1. Posiadanie ciała komórkowego (soma) na wewnętrznej powierzchni siatkówki
 2. posiadanie długiego aksonu, który rozciąga się do mózgu poprzez skrzyżowanie wzrokowe i drogę wzrokową
 3. synapsy z LGN. RGC tworzą wiele funkcjonalnych ścieżek w obrębie nerwu wzrokowego, aby pośredniczyć w przekazywaniu sygnału wzrokowego.

Ludzie widzą trzy podstawowe kolory: czerwony, zielony i niebieski. Wynika to z posiadania przez nas trzech różnych rodzajów komórek czopkowych wrażliwych na kolory: czerwonych czopków, zielonych czopków i niebieskich czopków.

RGC łączące się z czerwonymi i zielonymi czopkami to RGC środkowe. Znajdują się one głównie w centrum siatkówki (tzw. fovea). Pojedynczy środkowy RGC komunikuje się z zaledwie pięcioma fotoreceptorami. Przekazują one sygnały koloru czerwono-zielonego do warstwy parvocellularnej w LGN (patrz rysunek). Droga środkowo-parwokomórkowa reaguje na zmiany koloru, ale słabo lub wcale nie reaguje na zmiany kontrastu. Szlak ten ma pola recepcyjne centrum-około i powolne prędkości przewodzenia. Dzięki temu szlakowi widzimy obiekty dokładnie, szczegółowo i w pełnym kolorze.

Bistratyfikowane RGCs są prawdopodobnie zaangażowane w widzenie kolorów niebieskich. Komórki bistratyfikowane otrzymują informacje wizualne pierwotnie z pośredniej liczby czopków i pręcików. Bistratyfikowane RGCs łączą się z warstwami koniokomórkowymi w LGN (patrz rysunek). Neurony koniokomórkowe tworzą solidne warstwy w całym polu widzenia, mają umiarkowaną rozdzielczość przestrzenną, umiarkowaną szybkość przewodzenia i mogą reagować na bodźce o umiarkowanym kontraście. Mają bardzo duże pola recepcyjne, które posiadają tylko regiony centralne (nie posiadają regionów pozasferycznych).

Obiekty mogą być widziane w ciemności, z ruchem i grubymi konturami podkreślonymi dzięki parasolowym RGC. Na peryferiach siatkówki, pojedynczy parasolowy RGC łączy się z wieloma tysiącami fotoreceptorów (wiele pręcików i kilka czopków). Parasolowe RGC rzutują swoje aksony do warstw magnokomórkowych LGN (patrz rysunek) i zajmują się głównie percepcją wzrokową. Mają one dużą prędkość przewodzenia, mogą reagować na bodźce o niskim kontraście, ale nie są zbyt wrażliwe na zmiany koloru.

Wreszcie, człowiek może widzieć przedmioty w trzech wymiarach dzięki skrzyżowaniu włókien nerwu wzrokowego w skrzyżowaniu nerwu wzrokowego. Ta struktura anatomiczna pozwala ludzkiej korze wzrokowej odbierać to samo półkulowe pole widzenia z obu oczu (patrz rysunek), umożliwiając w ten sposób korze wzrokowej generowanie widzenia obuocznego i stereoskopowego.

Ostatnio odkryto nowy typ RGC, zwany światłoczułymi RGC. Światłoczułe RGCs w minimalnym stopniu wpływają na nasze widzenie, ale odgrywają kluczową rolę w regulacji widzenia. Aksony światłoczułych RGCs nie mają połączeń z LGN, ale tworzą trakt siatkówkowo-podwzgórzowy i synapsy do trzech innych miejsc w mózgu dla specyficznych funkcji regulacji widzenia:

 1. Jądro przedwzrokowe: zaangażowane w refleksyjne ruchy gałek ocznych, pomagając w ten sposób w ukierunkowaniu tego, co chcemy zobaczyć
 2. Jądra śródmózgowia: biorą udział w kontrolowaniu wielkości źrenicy, pomagając w ten sposób dostosować jasność obiektów; oraz koordynują ruchy oka w celu ustawienia ostrości widzenia
 3. Jądro nadskrzyżowaniowe: bierze udział w regulacji cyklu snu i czuwania

W pełni funkcjonalny nerw wzrokowy jest niezbędny dla widzenia. Oczywiście, każde uszkodzenie nerwu wzrokowego powoduje przerwanie precyzyjnej transmisji informacji wizualnej między siatkówką a mózgiem, co bezpośrednio prowadzi do zniekształcenia widzenia i/lub utraty wzroku. Uszkodzenia nerwu wzrokowego mogą wynikać z:

 1. Bezpośrednie/pośrednie uszkodzenie fizyczne (np. uraz oka)
 2. Ostrej/podostrej zmiany fizjologicznej (np. infekcji lub zapalenia, lub nowotworu złośliwego (raka))
 3. Przewlekła degeneracja neuronów (np. jaskra, która jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia nerwu wzrokowego).

Ponadto, nerw wzrokowy jest również bardzo ważnym modelem vivo do badania ochrony i regeneracji nerwu centralnego. Na poziomie biologii komórki, aksony RGC są pokryte mieliną produkowaną przez oligodendrocyty (a nie komórki Schwanna obwodowego układu nerwowego) po wyjściu z oka w drodze do LGN i tym samym stanowią część ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy zdobywają ostatnio coraz więcej dowodów na to, że niektóre rodzaje uszkodzeń nerwu wzrokowego mogą być w przyszłości odwracalne. Dlatego nerw wzrokowy stanowi potencjalne okno do badania bardziej skomplikowanych chorób zwyrodnieniowych neuronów, takich jak choroba Alzheimera i choroba Huntingtona.

 

 

 • Telefon:
  (076)-833-52-27

 • ul.Chopina 54A
  67-200 Głogów

 • E-mail:
  kontakt@eyeprotect.pl

O nas
logo-footer

Zapraszamy do naszego salonu optycznego w Głogowie zlokalizowanego przy ul. Chopina 54A. Kontakt telefoniczny: (76)-833-52-27

© Copyright eyeprotect. All Rights Reserved.